-  ,
   625023,    ,      ,    16,
8(800)333-94-83 .109 ( )
   •     •     •     •     •     •     •     •     •   ,   •     •  
,


:-

   , -: 6 2 5 0 2 3 , ., 16

Google

: +7(3452) 794610

+7(3452) 794636

: http://www.gibdd72.ru

upravlenie_gibdd_tyumenskoy_oblasti_5175
8(800)333-94-83 .109 ( )


, :
- ..   : 625000, , , .51, 1;   : 89220453453
- -   : 625000, , , .96, 309 .;   : (3452)717530
-   : 625000, , , .62, 230/7 .;   : (3452)902735
  - , 625023,   ,   ,   16,
* , , , .